Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

onlywithu
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viakompleksdziury kompleksdziury
onlywithu
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromlovvie lovvie viaBetterDays BetterDays

November 02 2018

onlywithu
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
onlywithu
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaspontaneous spontaneous
onlywithu
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
onlywithu
kiedyś chciałabym tak po prostu poczuć, że jestem dla kogoś najważniejsza. że uśmiecha się dzięki mnie, że mogę na niego liczyć zawsze. chciałabym mieć świadomość tego, że ktoś mnie kocha całym sercem, że wiąże ze mną poważne plany i martwi się o mnie. chciałabym, żeby ktoś w ciągu dnia zastanowił się co robię. żeby wieczorem nie mogąc zasnąć i wpatrując się w sufit ktoś po prostu o mnie pomyślał. żeby ktoś dostrzegł, że jestem wyjątkowa, że to właśnie mi chce oddać połówkę swojego serca i dedykować każdy oddech. chciałabym być szczęśliwa.
— grozisz_mi_xd.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaspontaneous spontaneous
onlywithu
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaspontaneous spontaneous
onlywithu
Fall in love with me. Be obsessed with me. Respect me and care about me. Miss me like crazy when I’m not around. But always be around. Never leave me feeling cheap or dirty. Try not to make me cry. Have no one else but me. Be patient with me when I mess up. Take my loneliness away. Let me take yours away. Show me the best and worst of yourself. Let me know it’s safe to fall in love with you.
— J.J. McAvoy, Never Let Me Go
Reposted frommefir mefir
onlywithu
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viaspontaneous spontaneous

June 15 2015

onlywithu
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
onlywithu
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNocturia Nocturia

March 24 2015

onlywithu
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
onlywithu
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viaNataly Nataly
onlywithu
Tak, wybrałabym Ciebie. Gdybym mogła mieć jeszcze jedną próbę, wybrałabym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałabym Ciebie.

January 15 2015

onlywithu
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaNocturia Nocturia

September 18 2014

onlywithu
onlywithu
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viasmoothhhh smoothhhh
onlywithu
4501 7dc8
Reposted fromapatyczna apatyczna viaproud-for-love proud-for-love

August 06 2014

onlywithu
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaCuukierek Cuukierek
onlywithu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl